Kontakt

SLED d.o.o.                                                PIB: SR104965960

Kosmajskog odreda 14/6                              TR Poslovna banka: 205-118237-09

11 090 Beograd, Srbija

PAK: 180672

Tel/Fax: +381 11 3512 766

Mob: +381 63 317 483

E-mail: sled.office@gmail.com